Privacybeleid

Welkom bij het privacybeleid van Hamminga Installatieservice, gevestigd in Hoogezand. Hier leggen we uit hoe wij omgaan met persoonsgegevens en welke maatregelen wij nemen om uw privacy te waarborgen.

Privacybeleid van Hamminga Installatieservice

Verwerkte persoonsgegevens:

Hamminga Installatieservice verwerkt persoonsgegevens die u met ons deelt of die wij verkrijgen bij het gebruik van onze diensten. Deze gegevens kunnen onder andere uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, en e-mailadres bevatten.

Bijzondere persoonsgegevens:

Onze diensten zijn niet gericht op het verzamelen van gegevens van personen jonger dan 16 jaar zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij onbedoeld gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hamminga-installatieservice.nl, zodat we deze gegevens kunnen verwijderen.

Doelen van gegevensverwerking:

Hamminga Installatieservice verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doelen, waaronder het afhandelen van betalingen, het verzenden van nieuwsbrieven, het informeren over wijzigingen in diensten en producten, en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Wij nemen geen besluiten met aanzienlijke gevolgen voor personen op basis van geautomatiseerde verwerking. Enkele van de systemen die wij gebruiken, omvatten facturatiesoftware en het WordPress + Ninja Forms-contactformulier.

Bewaartermijnen:

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld. Bijvoorbeeld, gegevens die zijn verzameld via het contactformulier worden maximaal 12 maanden bewaard.

Delen van persoonsgegevens:

Hamminga Installatieservice deelt uw gegevens alleen indien nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We sluiten bewerkersovereenkomsten af met bedrijven die namens ons gegevens verwerken.

Cookies:

Onze website maakt gebruik van technische en functionele cookies, evenals analytische cookies die uw privacy niet schenden. U kunt uw browserinstellingen aanpassen om cookies te weigeren of eerder opgeslagen cookies te verwijderen.

Rechten van individuen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, bezwaar te maken tegen verwerking, toestemming in te trekken, en gegevens over te dragen. Neem contact op via info@hamminga-installatieservice.nl voor dergelijke verzoeken.

Klachten:

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ons opnemen. Tevens heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de AP, maar vanzelfsprekend lossen we dit liever samen op.

Beveiliging van persoonsgegevens:

Hamminga Installatieservice neemt passende maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang en wijziging. Neem contact op met info@hamminga-installatieservice.nl als u denkt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn.

Voor verdere vragen of informatie kunt u contact met ons opnemen via info@hamminga-installatieservice.nl.

Scroll naar boven